Skip links

Visualisering – virker det?

Å visualisere at du har lykkes med å oppnå dine mål er bare fantasi. Det kan faktisk ødelegge for deg og stå i veien for suksess!

I stedenfor bør du dekle opp i små, håndterbare steg og visualiser stegene – og bare start!I mange år ble vi fortalt at vi måtte sette store mål og lage indre bilder og virkelig se for oss at vi hadde nådd målet! Jeg ble fortalt at jeg måtte kjenne, lukte, føle og oppleve at jeg hadde nådd målet. Og i selvhjelpslitteratur ble det ofte hevdet at dette skule øke mine sjanser for å oppnå mine mål. Jeg fikk det aldri til! Nå skjønner jeg hvorfor – jeg gjorde det helt feil!

Å forstå hvordan man kan bruke visualisering effektivt er særs viktig for oss som vil starte egen bedrift og lykkes med drømmen sin.

Jeg har faktisk snakket med mange som har fått i samme fella som meg, å tro på påstanden om at bare du visualisrer sterkt og stort nok så får du det til! Slik fungerer det som sagt ikke – å lykkes som entreprenør handler bl.a. om å finne de riktige problemene du vil løse – men det skriver jeg om i en annen artikkel:)

PhD Psychology og ACMC Meta-Coach Irena O Brian i https://neuroscienceschool.com/, skriver i en artikkel basert på forskning gjort av Taylor, Pham, Rivkin, & Armor (1998)om temaet, at det faktisk forholder seg slik:Når vi visualiserer det ferdige resultatet, erstatter vi fantasien om suksess med reell fremgang, noe som igjen kan føre til at vi blir overveldet og motløse. Mer hensiktsmessig vil det være å forestille seg at man bryter ned oppgavene, og visualiserer de nødvendige stegene på veien til målet.Dette støttes av litteratur innen sportspsykologi, at det å kunne visualisere hvert enkelt skritt mot målet være det som vektlegges på veien mot målet.I en studie gjennomført av overnevnte forskere, ble det forsket på ulike scenarioer i testgrupper.

Her kom budskapet tydelig frem – har du et mål du ønsker å lykkes med er det bedre å visualisere at du tar de nødvendige steg mot målet, enn å se deg selv nå målet.

Reduser uro og frykt – øk motivasjonen!I studien så man at visualisering av prosessen reduserte uro og frykt. Dette gjorde det mulig for deltakerne å legge en strategi, som i sin tur bidro til å opprettholde motivasjonen og forbedre prestasjonene.Å visualisere stegene bedrer evnen vår til å planlegge mer realistisk og løse problemer. Og er det noe som trenges i utvikling av gode forretningsideéer og forretningsmodeller er det nettopp det!En enkel strategi for å bli mer effektiv, er å lage enkle, daglige ritualer og vaner. Ved å gjøre daglige oppgaver om til ritualer, frigjør du hjernen for mer kreative sysler. Å visualisere de nødvendige stegene mot målet kan bidra til å hjelpe deg med dette.Ikke alle tenker og lærer “visuelt”, men uansett om du gjør det eller ei, så vil det å skrive ned stegene ha mange fordeler: når du skriver dem ned, ser du deg selv gjøre stegene; dette skaper en oppfordring til handling og er handlingsfremmende. Og for “visuelle” tenkere skaper det enda en mental forsterkning.

 

Har du lyst på en prat om dine mål og visjoner? Ta kontakt for en prat:)

Del innlegget