Skip links

Om SISU Business

SISU er et finsk uttrykk for indre kraft og pågangsmot. Vi er avhengig av modige entreprenører som tør å være med og skape fremtidens næringsliv og nye arbeidsplasser.

Vi gir deg mot til å forandre og kraft til å gjennomføre.

Bilde av kvinne

Grunnlegger og daglig leder

Veileder i bærekraftig entreprenørskap

Kristin Langnes

Sertifisert i bærekraftig moderne entreprenørskap. Veileder og coach for mennesker som ønsker å starte egen virksomhet eller bare ønsker å lære om hvordan jobbe med entreprenørskap i praksis med utgangspunkt i egne ressurser og muligheter.Entreprenør med stor tro på muligheter. Solid kompetanse innen entreprenørskap, konseptutvikling, endringsledelse, undervisning og fasilitering. God nettverksbygger og en pådriver for at mennesker skal tørre å gå nye veier. En støttespiller med solid faglig kompetanse.

Personlige styrker: Mot, nettverksbygger, inspirator og formidler.

Personlige mantra: «Sva marga – finn din vei».

Elina B. Bjørck

Sertifisert i bærekraftig moderne entreprenørskap. Veileder og coach for mennesker som ønsker å starte egen virksomhet eller bare ønsker å lære om hvordan jobbe med entreprenørskap i praksis med utgangspunkt i egne ressurser og muligheter. Leder med stor skapertrang. Solid kompetanse innen operativ og strategisk endringsledelse og HR. En pådriver for verdiskapende HR, bla. gjennom å skape muligheter. En leder som kan vise til nybrottsarbeid og sterke forretningsmessiges resultater. 

Personlige styrker: Handlekraftig, kommunikator, formidler. 

Personlige mantra: «Fast i sak og myk i form»

Partner 

Veileder i bærekraftig entreprenørskap

Kommunikasjonsansvarlig

Sissel Finstad

Lang og bred erfaring og kompetanse innen PR – og kommunikasjon; bl.a. markedsføring, sponsorarbeid, prosjektledelse, idéutvikling, research, events.

Hennes styrker ligger i å skape engasjement, formidle budskap, iverksette og gjennomføre prosjekter. Initiativrik, handlekraftig og med god formuleringsevne.

Personlige styrker:  Tenke nytt, utradisjonelt og positivt.

Personlige mantra: God relasjonsbygger, løsningsorientert

 

BETTER LIVING PROJECTS

Cecilie Kjeldsberg

Din leverandør av bærekraftig tekstil

Våre samarbeidspartnere

Vår arbeidsmetodikk

Vi er opptatt av å bruke vitenskapelig basert metodikk som er velprøvd og som vi vet fungerer godt i praksis. Dette gjelder alle områder vi jobber med, og med en komplett og helhetlig tilnærming tilbyr vi solid kompetanse til våre kunder.

SEAM

SEAM – vår arbeidsmetodikk

Med utgangspunkt i moderne entreprenørskapsteori, egne empiriske funn og tilbakemeldinger fra tusenvis av entreprenører, har forfatteren, Yngve Dahle, med en doktorgrad i entreprenørskap fra NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), assistert av fagmiljøet ved NTNU, i perioden 2012 -2020 utviklet en modell for hvordan man kan utvikle og styrke entreprenørskapsprosjekter.

SISU Business baserer sine programmer på denne metodikken, som stadig utvikles og forbedres. Basert på systemteori og et utvalg av moderne teori innen entreprenørskap, har dyktige utviklerne laget en modell, S-E-A-M modellen, som på en strukturert måte viser de mest sannsynlige aktivitetene en entreprenør bør gå igjennom for å nå sine mål.

Metoden (SEAM) er utviklet av det norske selskapet Entreprenerdy AS (som vi har et langt samarbeide med) og NTNU, og over 35000 prosjekter har vært gjennom metoden i Norge og internasjonalt.

SEAM inneholder 7 steg:

Meta-Coaching

Meta-coaching bygger på NLP og Neuro-Semantics som kommunikasjonsmodeller. I motsetning til mange andre coachingteknikker, går man her hele tiden tilbake til de grunnleggende tankene og synsvinklene som styrer oss. Disse kan være svært ubevisste men likevel dominerende nok, og styrer hva vi opplever i livet. Endrer vi selve meningen i det vi ser, hører og føler, setter vi en ny ramme på opplevelsen. Den nye rammen virker selvbekreftende. Meta-Coaching er utviklet av amerikaneren Michael Hall og Michelle Duval og SISU Business har basert på dette kartlagt typiske utfordringer og begrensende tankesett mange entreprenører møter på.