Skip links

SISU Business hjelper gründere

Ønsker du å bli gründer eller står fast i ditt gründerprosjekt?

Få fremdrift i riktig retning!

To voksne damer

SISU Business hjelper gründere i tidlig fase

Ønsker du å bli gründer eller står fast i ditt gründerprosjekt?

Få fremdrift i riktig retning!

Ikon
Ikon

Få hjelp med oppstarten av ditt gründerprosjekt

Du har en ide, en drøm eller brenner for å løse et problem, men vet ikke helt hvordan du skal komme i gang med å realisere dette som et gründerprosjekt. Vi hjelper deg å ta de riktige stegene i rett rekkefølge for å bygge ditt gründerprosjekt.

Spisse din forretningsidé

Vi hjelper deg å tydeliggjøre din forretningside som er grunnlaget for hva bedriften din skal utrette. Hvilke behov / problem du skal løse og for hvem – din målgruppe. Videre hjelper vi deg å finne din unikitet som forklarer hvorfor akkurat du er den rette til å løse problemet.

Spisse din forretningsmodell

Hvordan skal du i praksis realisere din forretningside? Vi hjelper deg med å sette opp en forretningsmodell for prosjektet ditt. På den måten får du et oversiktlig bilde over hva som kreves for å gjøre prosjektet lønnsomt. Blant annet spørsmål knyttet til hvem som blir din første kunde, verdiforslag, hvordan du skal selge og ta betalt, tjeneste / produktutvikling.

Økonomi og finansiering

Vi hjelper deg å få oversikt over dine finansielle ressurser og hvilke muligheter du har for finansiering. Vi hjelper deg å tydeliggjøre de ulike kostnad- og inntektstyper du må forholde deg til i ditt gründerprosjekt. Vi ser over lover, regler, selskapstype og økonomisk drift. Vi gir deg verktøy for å lage prognoser.

Komplett oppstartsprogram

Entreprenørskap handler om å finne og utnytte muligheter for nye vare og tjenester og systematisk jobbe med forretningsideen, forretningsmodellen, økonomi og planlegging. Entreprenørskap er et fag som kan læres, som alle andre fag. Våre program tar deg systematisk gjennom fra å bli tydelig og konkret på din ambisjon, dine motivasjon og verdier, kartlegging av din kompetanse og ressurser, forretningside, forretningsmodell, mål og oppgaver, administrasjon og økonomi.

Få hjelp med å komme videre i ditt gründerprosjekt

Kanskje du står litt fast? Vi hjelper deg med å fokusere og prioritere. På den måten kan du beholde motivasjonen og ta de riktige valgene, slik at du bruker tiden din på de aktivitetene som tar deg i riktig retning.

Statusanalyse

Gjennomgang av din situasjon og prosjekt. Vi tilbyr en statusanalyse der vi kartlegger din situasjon og finner ut «hvor skoen trykker». Vi tar en gjennomgang av hele din situasjon og ditt prosjekt og ser etter forbedringspunkter slik at du får et klart bilde av hvor du bør legge innsatsen nå.

Skape struktur, prioriteringer og viktige valg

Vi hjelper deg med å fokusere og prioritere slik at du kan beholde motivasjonen og ta de riktige valgene, slik at du bruker tiden din på de aktivitetene som tar deg i riktig retning.

Gode salgsprosesser

Vi hjelper deg med å finne en god salgsprosess. Å selge er det som får bedriften din til å gå rundt. Det er kritisk med en god salgsprosess før du markedsfører deg selv. Vi introduserer ulike måter å selge og ta betalt og hvordan utvikle gode tankesett knyttet til salg.

Utvikle mot og mental kondisjon

Vi hjelper deg med økt bevisstgjøring og kompetanse i forhold til gjennomføringsevne og utholdenhet i entreprenørskapet. Tankesett og ferdigheter for å overvinne hindringeer samt verktøy for å kunne ivareta seg selv mentalt og følelsesmessig - mao kompetanse om og verktøy for å utvikle mot og mental kondisjon.

Få hjelp med gjennnomføringsevne og utholdenhet i ditt gründerprosjekt

SISU Business tilbyr veiledning og opplæring for gründere i
å overkomme oppstartsfaser og videre utvikling

Få orden, struktur og oversikt.  Pioriter riktig.

Få en avklaring om idéen din er liv laga. Skal du ta steget?

din egen co-pilot som hjelper deg fremover.

Boost din selvtillit og bygg trygghet med relevant kompetanse om entreprenørskap.

Få en gratis introduksjonssamtale

For å bli kjent med deg og se om vi kan bistå deg, tilbyr vi en gratis introduksjonssamtale på 30 minutter. Den foregår enten på telefon eller digitalt, og vi vil da gjerne høre litt mer om deg og din situasjon.

Book en tid som passer deg nå!

Få en gratis introduksjonssamtale

For å bli kjent med deg og se om vi kan bistå deg, tilbyr vi en gratis introduksjonssamtale på 30 minutter. Den foregår enten på telefon eller digitalt, og vi vil da gjerne høre litt mer om deg og din situasjon.

Bli kjent med oss

Kristin Langnes og Elina B. Bjørck har sterk faglig kompetanse og erfaring. Sammen ønsker de å bidra til en profesjonalisering av bærekraftig entreprenørskap som begge er sertifisert i fra Universitetet i Sør-Øst Norge -USN. 

 

Har også du et vekstpotensiale?

Stadig oftere møter vi mennesker som har lyst til å bruke sin kompetanse til å løse samfunnets utfordringer på nye måter. Vi brenner for å gi deg mot til å forandre, og kraft til å gjennomføre!

Bærekraftig entreprenørskap

Vi viser deg hvordan du kan kombinere din erfaring og kompetanse til å løse problemer du brenner for å løse, og hvordan du utvikler gode forretningsidéer.

Vi satser på kvinner som vil videre

Vi er ekstra opptatt av å hjelpe kvinner med å starte opp og lykkes! Du får oversikt og fokus, nettverk med andre kvinnelige gründere og rollemodeller.