Skip links

Ikke tro alt du tenker!

Mesteparten av det hjernen gjør skjer automatisk, og heldigvis for det! Skulle vi reflektert og tenkt gjennom alt før vi handlet, ville vi ikke fått utrettet noe som helst…

I prosessen med å skape din egen bedrift vil du stå overfor mengder av valg, og noen ganger må du ta kjappe beslutninger. Da kan det være nyttig å ha kjennskap til typiske feilslutninger vi gjør på autopilot.

Daniel Kahneman

Vår hjerne har altså evnen til å forenkle våre kognitive prosesser, den tar snarveier som hjelper tankeprosessen og sparer kapasitet som vi kan bruke til andre viktige oppgaver og hjelper oss til å ta avgjørelser og valg. Og som oftest går dette helt utmerket! Men – vår hjerne gjør feil, og biaser, eller skjevheter (en mengde av dem), beskriver når vi gjør feilvurderinger og valg som systematisk avviker fra det som stemmer overens med virkeligheten. Dette skjer hele tiden og uten at vi er klar over det! Psykologen Daniel Kahneman, nobelprisvinner i økonomi, og hans kollega Anton Tversky står bak systematiseringen av biaser, og det finnes veldig mange «autopiloter» som hjelper oss i hverdagen – eller står i veien for oss. I boken «Tenke, fort og langsomt» skriver Kahnemann om to ulike systemer vi bruker til å tenke med, det han kaller system 1 og 2.

Min forståelse av essensen (og egen erfaring) – er at det er mye mer krevende å benytte system 2 – altså det systemet vi bruker for å konsentrere oss og ta overveide valg, enn å la system 1 – hjernens autopilot styre. Anbefalt lesing for deg som vil bruke hjernen best mulig.

Confirmation-bias-1

Biaser en entreprenør bør være obs på:

Bekreftelsesbias
Tendensen til å søke informasjon som bekrefter antakelser og overbevisninger vi har i utgangspunktet. Hjernen søker automatisk etter informasjon som kan tolkes til støtte for de synspunkter vi har fra før, og utelater samtidig informasjon som forteller noe annet. Typisk eksempel fra mange gründere er overbevisningen om hvor fantastisk deres løsning er. Uten å være klar over kraften i denne feilslutningen går du glipp av helt nødvendig innsikt fra mulige kunder som er avgjørende for at du skal lykkes med å lage gode løsninger.

Optimismebias
Et typisk trekk for gründere er optimisme! Og selvsagt er det både bra og helt nødvendig for å skape noe nytt og beholde motivasjonen! Men tendensen til overoptimisme er greit å være klar over. Det handler om at vi tror vi har mindre sjanse til å mislykkes enn andre; at vi er mindre utsatt for risiko som kan bidra til en form for ønsketenking.

Overconfidence
Det er helt nødvendig å ha tro på seg selv og sitt prosjekt for å lykkes som entreprenør. Det er bl.a. vesentlig for å inspirere andre med på ferden. Overconfidence handler imidlertid om å være for sikker – ha for stor tro på egne evner og føle seg for sikker der man heller burde vært mer forsiktig. Det kan knytte seg til egne evner, vurdering av en oppgave i omfang og tid, hvilken grad av kontroll man har osv. En viktig fellesnevner for vellykkede gründere er at de tar kalkulert risiko og ikke er overconfidente.

Tips! Øv opp evnen til å lytte til tilbakemeldinger, diskutere med andre og teste om det jeg tror er sant stemmer med virkeligheten.

Del innlegget