Skip links
Bilde av farger

10 steg i en god forretningsmodell

Skal du lykke med ditt entreprenørskapsprosjekt, er forretningsmodellering et svært viktig og ikke minst et nødvendig steg på oppstartsprosessen av din gründerreise.

Mange lever i den tro at det er en unik forretningside og et godt produkt eller tjeneste som er hemmeligheten bak et vellykket oppstartprosjekt, men det er mange eksempler på at fantastiske ideer og produkter har krasjlandet på grunn av en feil eller dårlig forretningsmodell.

Men det aller viktigste når du skal starte opp en ny virksomhet er selvfølgelig å være helt sikker på at du har funnet et problem/ behov som er verdt å løse og som det er betalingsvilje for!

  • Hva er problemet DU/ dere skal løse?
  • Hvem har problemet? (målgruppe)
  • Hvordan løser de det i dag?
  • Hvorfor har de problemet?       

Gitt at du har dette på plass og at du har beskrevet og testet forretningsidéen din er tiden inne å lage en god forretningsmodell. Enkelt sagt, beskriver forretningsideen HVA bedriften din skal utrette, mens forretningsmodellen beskriver HVORDAN den skal gjøre det. Forretningsmodell er rett og slett en forenklet beskrivelse av hvordan du har tenkt å realisere forretningsideen din og beskriver HVORDAN selskapet ditt vil skape verdi og tjene penger på sine produkter eller tjenester.

Bilde av modell av et hus

Se for deg hvordan en arkitekt lager en modell i papp av huset som skal bygges, eller en småskala modell av et skip. På samme måte må en entreprenør – enten det gjelder et intern forretningsutvikling i en virksomhet (intraprenørskap) eller et nytt gründerprosjekt (entreprenørskap) modellere hvordan prosjektet skal realiseres.

Når man googler forretningsmodellering, får man opp en masse tips og minst 80 ulike modeller eller canvaser. Spesielt Osterwalder og Pigneurs – Business Model Cancas ( BMC) har blitt en slags moderne standard for hvordan man strategiutvikler et prosjekt innen entreprenørskap. Årsaken til at akkurat denne er mye kjent i Norge er på grunn av at Innovasjon Norge som benytter seg av denne canvasen.   

Her er 10 trinn som kan hjelpe deg med å lage en god forretningsmodell:

Hvem blir din aller første kunde, eller samskaperne dine?
Definer konkrete navn eller målgrupper.

Hva blir ditt unike verdiløfte til målgruppen din.
Verdiløfte må alltid foreståes ut fra kundens perspektiv. Beskriv hva som gjør produktet eller tjenesten din unik og hvordan den vil løse dine kunders problemer på en måte som skiller seg fra konkurrentene dine. Verdiløfte kan defineres som: «En enkel, klar og overbevisende beskrivelse som forklarer hvorfor du er annerledes og verdt å kjøpe». Steve Blanks

Hvilke funksjoner får produktet eller tjenesten?
Dette handler om detaljene løsningen din består av. Avdekk kundens viktigste behov, velg de aller viktigste behovene og skap verdi gjennom å dekke de valgte behovene.

Hvem kan hjelpe deg?
Samarbeidspartnere, leverandørpartnere, distribusjonspartnere, partnere med komplementere produkter, partnere i det offentlige, akademia m.m.

Hvordan skal du selge?
Her finnes mange ulike måter: Kundefokus/ Produktfokus, Rådgivningsbasert/ Standardisert, Formelt/ uformelt, Reaktivt/ Proaktivt. 

Hvordan skal du ta betalt?
Det er mange ulike måter å ta betalt på f.eks. Komponent/ Helhetlig, Flat/ Brukeravhengig, Direkte/ Sponsor, Abonnement/ Engangs, Lav/ Høy, Stabil/ Introduksjon. Identifiser inntektsstrømmene dine: Identifiser hvordan du vil tjene penger på produktet eller tjenesten din. Dette kan inkludere salg av produkter, abonnementsavgifter eller reklameinntekter.

Dekker du kundens behov?
Sjekk ut med intervjuer – din første kunde!!!! Spør og observer.

Analyser konkurrentene dine:
Undersøk konkurrentene dine og identifiser hva de gjør godt og hva du kan gjøre bedre. Bruk denne informasjonen til å forbedre verdiforslaget og forretningsstrategien din.

Vurder risiko:
Vurder hvilke risikoer som kan oppstå i virksomheten din, og hvordan du kan redusere eller håndtere disse risikoene.

Lag en handlingsplan:
Lag en handlingsplan for hvordan du skal implementere forretningsmodellen din, inkludert hva som må gjøres, når det må gjøres og hvem som skal gjøre det. Lag deg målsettinger – hvordan sette strategien ut i livet? Målsetningene er konkrete økonomiske og ikke økonomiske indikasjoner på fremgangen i prosjektet. Målsetningen er som en stoppeklokke, målebåndet og GPS-en som forteller deg hvor du til enhver tid er på entreprenør reisen din. Hvis du til enhver tid vet om målene dine er realistiske i forhold til virkeligheten, kan du tilpasse planene dine slik at du har størst mulig sjanse for å lykkes.

Noen hovedtyper av forretningsmodeller eller forretningsstrategier som du kan kombinere med ovennevnte spørsmål.

NYHET som innebærer at du har en innovativ måte å dekke et behov på.

EFFEKTIVITET som innebærer at du kan dekke kundens behov med en lavere kostnad eller bedre kvalitet enn dine konkurrenter-

INNLÅSING som beskriver at det er vanskelig for kunden å bytte til en konkurrent

KOMPLEMENTARITET som innebærer at du knytter ditt produkt eller tjeneste til en løsning kunden har fra før.

SIRKULÆRE FORRETNINGSMODELLER som er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig.

Husk at en forretningsmodell er et levende dokument som kan endres etter hvert som virksomheten din utvikler seg og markedet endrer seg. Det er viktig å regelmessig evaluere og oppdatere forretningsmodellen din for å sikre at den er fortsatt relevant og effektiv.

Lykke til med din forretningsmodell!

OM SISU Business 
SISU Business  har gjennom lang tid veiledet gründere, både innvandrere og etniske norske, i gruppebaserte og individuelle oppstartsprogram siden 2016. Vi utpeker seg gjennom å ha tung erfaring med forskningsbasert metodikk, egen gründererfaring, solid leder – og næringslivserfaring samt dyp innsikt i «The Entrepreneurial Mindset» og Business Coaching. Vårt mål er å stimulere og mobilisere flere kvinner til bærekraftig entreprenørskap. Vi har søkelys på å tilpasse programmer til kvinners premisser.

Del innlegget