Skip links

Få hjelp med å komme videre
med ditt gründerprosjekt

Du er i gang, men opplever motstand. Det kan være at all din innsats ikke fører til det ønskede resultat og nok salg. Kanskje du står overfor utfordrende valg og prioriteringer og merker at motivasjonen daler og at du føler deg overveldet?

 Vi hjelper deg til å komme videre!

Få hjelp med å
komme videre med
ditt gründerprosjekt

Du er i gang, men opplever motstand. Det kan være at all din innsats ikke fører til det ønskede resultat og nok salg. Kanskje du står overfor utfordrende valg og prioriteringer og merker at motivasjonen daler og at du føler deg overveldet?

 Vi hjelper deg til å komme videre!

Vi hjelper deg med å fokusere og prioritere

Å bygge sin egen bedrift er spennende – og ikke minst krevende. Og det tar mye lenger tid enn man først trodde. Det er lett å føle seg overveldet og mismodig når arbeidsoppgavene står i kø og man står fast i forhold til valg og prioriteringer. Økonomi er også et tema mange gründere er bekymret for og kanskje grubler du også på hvordan skal du få økt salget. Eller:

– Mangler du fokus?
– Har helse, søvn og stress blitt et problem?
– Kanskje er det intern slitasje i teamet, økonomiske bekymringer m.m.

Det kan være mange årsaker til at du står fast – men ikke gi opp ennå. SISU kan hjelpe deg å komme videre fra der du er. ​

Vi hjelper deg med å fokusere og prioritere

På den måten kan du beholde motivasjonen og ta de riktige valgene, slik at du bruker tiden din på de aktivitetene som tar deg i riktig retning.

Hvorfor trenger bedriften din en entreprenørveileder?

Å lykkes med egen bedrift handler om mer enn bare en smart idé eller et fantastisk produkt og mange som starter for seg selv bruker mye tid, penger og krefter på å løse alt selv.

Å lykkes med å skape din egen bedrift - enten du vil ha din egen arbeidsplass eller skape en vekstbedrift - er krevende og tar mye lengre tid enn de fleste har forestilt seg. Tall fra SSB viser at det dessverre kun er 3 av 10 som lever etter fem år. Det er selvsagt ulike grunner til det, ofte nevnes at man går tom for penger som årsak.

En ressurs vi er opptatt av, er deg som entreprenør - den viktigste ressursen i en oppstartsfase, og det er helt avgjørende å ivareta deg selv.

Med vår unike kunnskap og helhetlige tilnærming til gründerskap sørger vi for at du tar de stegene som tar deg i riktig retning.

To voksne damer

Kristin og Elina

Entreprenører med hjerte for å bidra til gode løsninger og andres suksess.

Hvordan kan SISU hjelpe deg?

Hvordan kan SISU
hjelpe deg?

Dersom du er usikker på hva du trenger kan du ta kontakt, så kan vi hjelpe deg med å lage den pakken som passer din bedrift og dine kunder.

Hvor trykker skoen?

Det er ikke alltid lett å vite hvor skoen trykker. Basert på vår erfaring med å coache entreprenører, i tillegg til egenerfaring som gründere, vet vi at det kan oppstå mange ulike hindringer som lammer fremdriften. Noen ganger er det vårt eget tankesett – andre ganger er det utydelige mål og prosesser. Under finner du noen eksempler på typiske områder som  mange støter på. Ta en prat med  oss – vi er eskperter på å komme raskt til kjernen av problemet!

Statusanalyse

Vi tilbyr en statusanalyse der vi kartlegger din situajson og finner ut hvor «skoen trykker». Vi tar en gjennomgang av hele din situasjon og ditt prosjekt og ser etter forbedringspunkter slik at du får et klart bilde av hvor du bør legge innsatsen nå.

Skape struktur, prioriteringer og viktige valg

Vi hjelper deg med å fokusere og prioritere slik at du kan beholde motivasjonen og ta de riktige valgene, slik at du bruker tiden din på de aktivitetene som tar deg i riktig retning.

Gode salgsprosesser

Vi hjelper deg med å finne en god salgsprosess. Og selge er det som får bedriften din til på gå rundt. Det er kritisk med en god salsgprosess før du markedsfører deg selv. Vi introduserer ulike måter å selge og ta betalt og hvordan utvikle gode tankesett knyttet til salg.

Utvikle mot og mental kondisjon

Vi tilbyr en statusanalyse der vi kartlegger din situasjon og finner ut «hvor skoen trykker». Vi tar en gjennomgang av hele din situasjon og ditt prosjekt og ser etter forbedringspunkter slik at du får et klart bilde av hvor du bør legge innsatsen nå. En god business coach hjelper deg til å gjøre de riktige aktivitetene i riktig rekkefølge.

Spisse din forretningsmodell

Vi tar en gjennomgang av din forretningsmodell, det vil si, hvordan du har tenkt å løse dine
kunders behov og om dette faktisk er det kunden vil bli fornøyd med.
Dette er avgjørende for å kunne jobbe godt med produkt- og tjenesteutvikling og ikke minst salg- og markedsføring.

Entreprenørens tankesett og ferdigheter

Utvikle mot og mental kondisjon

Vi hjelper deg med økt bevisstgjøring og kompetanse i forhold til gjennomføringskraft og utholdenhet i entreprenørskap. Tankesett og ferdigheter for å overvinne hindringer samt verktøy for å kunne ivareta seg selv mentalt og følelsesmessig – med andre ord kompetanse om og verktøy for å utvikle mot og mental kondisjon.

Få en gratis introduksjonssamtale

For å bli kjent med deg og se om vi kan bistå deg, tilbyr vi en gratis introduksjonssamtale på 30 minutter. Den foregår enten på telefon eller digitalt, og vi vil da gjerne høre litt mer om deg og din situasjon.

Programmer

Våre programmer

Dersom du er usikker på hva du trenger kan du ta kontakt, så kan vi hjelpe deg med å lage den pakken som passer din bedrift og dine kunder.

Skulder ved skulder

Program med

plan for veien videre
 • Veiledningstime
 • Struktur & prioriteringer
 • Dynamiske målsetninger
 • "Kom deg videre" program

Fullt Program

Program med

månedlig oppfølging
 • Veiledningstime
 • Forretningsmodell
 • Struktur & prioriteringer
 • Verifisere forretningsidé
 • Økonomisk veiledning
 • "Kom deg videre" program
 • Månedlig oppfølging

Skreddersydd

Program med akkurat

det du trenger hjelp med
 • Veiledningstime
 • Skreddersydd program

Intro Program

Program med

plan for veien videre
 • Veiledningstime
 • Struktur & prioriteringer
 • Dynamiske målsetninger
 • "Kom deg videre" program

Fullt Program

Program med

månedlig oppfølging
 • Veiledningstime
 • Forretningsmodell
 • Struktur & prioriteringer
 • Verifisere forretningsidé
 • Økonomisk veiledning
 • "Kom deg videre" program

Skreddersydd

Program med akkurat

det du trenger hjelp med
 • Veiledningstime
 • Skreddersydd program

Vi tilbyr kvalitetsprogram som er basert på forskning og solid metodikk.

Det er mulig å skreddersy individuelle pakker hvis det er ønskelig.
Ta kontakt med oss for å høre mer om programmene.

Det er mulig å skreddersy individuelle pakker hvis det er ønskelig. Ta kontakt med oss for å høre mer om programmene.