Skip links

6 tips for å lage en god forretningsidé

«Entreprenørskap handler om å finne og utnytte muligheter for til å skape varer og tjenester. Det behøver ikke bety at det kun er snakk om å starte en ny virksomhet. Det kan like gjerne være å finne og utnytte nye muligheter i eksisterende virksomheter.»

S. Shane og S. Venkataraman

Når man skal forstå hva entreprenørskap er, og hva en gründer bør gjør, finnes det to hovedretninger. Det moderne synet på entreprenørskap er det ressurssbaserte synet – som  tar utgangspunkt i at de nye mulighetene er basert på dine egne ressurser og drivkraft. Dvs at man starter med de ressursene man har til rådighet og basert på dette finner problem eller behov man ønsker å dekke og en målgruppe som har dette behovet. 

Det andre mer tradisjonelle synet – kalt det markedsorienterte synet,  handler om at gründeren først skal finne et behov i markedet og deretter finne de nødvendige ressursene for å dekke behovet for målgruppen. Begge deler kan fungere, men det første egner seg kanskje best til mer innovative prosjekter, særlig dersom man tenker at entreprenørens ressurser består av drivkraft og motivasjon, egen kompetanse og evner, eiendeler, eksisterende produkter/ tjenester, prosesser, eksisterende utstyr.

Det har vist seg at de som tar utgangspunkt i det ressursbaserte synet har lykkes bedre over tid.

Uansett tilnærming på ditt gründerprosjekt, – vil en god forretningside sannsynligvis være det aller viktigste for å lykkes. Med forretningsideen din, bestemmer du rett og slett HVA du skal gjøre i prosjektet ditt

En forretningside inneholder svaret på tre spørsmål:

  • Hvilke behov skal du dekke? 
  • Hvem kommer til å ha dette behovet?
  • Hvilken unik egenskap (kjernekompetanse) gjør deg bedre til å dekke dette behovet enn noen andre?

Forretningsidéen har fire elementer: 

Nøkkelbidrag: Du må finne ut hvilke behov / problem du skal dekke og se dette fra kundens perspektiv. «Don’t love the solution – love the problem». Det er behovet du skal løse, – ikke løsningen! 

Nøkkel markedet/ målgruppen: En beskrivelse av segmentet eller målgruppen som du tror har det behovet du vil dekke. Det kan være en demografisk gruppe, en gruppe med spesielle interesser eller verdier, folk i en spesiell situasjon m.m.

Din kjernekompetanse:Hva er det som er unik med din kompetanse, ressurser, motivasjon og verdier som gjør at du skiller deg fra konkurrentene?  Hvorfor er akkurat du konkurransedyktig over tid? 

Behovsintervju – skap deg innsikt: Før du realiserer prosjektet ditt, må du sjekke ut om målgruppen din (nye potensielle kunder) –opplever at din ide faktisk oppleves som et problem det er verdt å løse.  Det er jo kanskje ikke noen god ide å starte prosjektet dersom din ide ikke er noe markedet ønsker eller ser behov for.

Her kommer seks tips for hvordan starte

1) Identifiser er behov/ problem du ønsker å løse – gjerne basert på din egen kompetanse og andre ressurser du har. Dette kan også kombineres med trender og endringer i samfunnet som kan gi nye forretningsmuligheter. For eksempel kan økt interesse for bærekraftig livsstil åpne for ideer innenfor miljøvennlige produkter og tjenester.

2) Kartlegg din motivasjon og verdier og ambisjon. Hva er drivkraften din for å starte en gründerreise? Særlig dersom dere er flere er det viktig at dere har en felles motivasjon og formål med prosjektet. Bevisstgjøring av selve formålet med å starte opp vil være et svært viktig grunnlag for å lykke med en forretningside som er bærende over tid. 

3) Kartlegg alle dine ressurser. Din egen kompetanse, ditt team’s kompetanse, eksisterende produkter eller tjenester, patenter, bygninger, maskiner etc, finansielle ressurser. Dette er grunnlaget for din unikhet og det som kan gjøre deg konkurransedyktig og skille deg fra andre. Er dine ressurser kopierbare? Er de organiserte slik at du kan få nyttig gjort dem? Er de sjelden? Er de verdifull? 

4) Sjekk ute med 6-8 i målgruppen din om de har behovet/ problemet du ønsker å løse. Invester i noen korte kaffe-møter og få verifisert om din målgruppe har behov for å få løst det behovet du ønsker å tilby og hvor viktig det er for dem på en skala fra 1-10. Vær åpen for tilbakemeldinger og prøv å se ideen din fra ulike perspektiver. Svært ofte justeres ideen etter slike samtaler. 

5) Gjør markedsundersøkelser og analyser hva som finnes av tilbud og etterspørsel innen det området du ønsker å satse. Dette kan gi deg innsikt og ideer i forhold til hvordan du kan skille deg ut. En god forretningside behøver ikke alltid være helt unik eller revolusjonere. Det kan også handle om å finne en måte å løse et problem på en måte en mer effektiv eller tilfredsstillende måte enn det som finnes i dag. 

6) Formuler forretningsideen din. «Bedrift X betjener/ hjelper Y ( sett inn målgruppe) som har behov for (målgruppens viktigste behov / problem) fordi bedrift X ….. (sett inn din unikhet) 

Eksempel: 

SISU Business hjelper gründere til å lykkes med å komme i gang med sitt entreprenørskapsprosjekt fordi SISU Business har en unik kompetanse om entreprenørskap som fag samtidig som vi coacher gründeren til å utvikle mot og mental kondisjon på gründer reisen. 

Lykke til med din forretningsidé!

OM SISU Business 
SISU Business  har gjennom lang tid veiledet gründere, både innvandrere og etniske norske, i gruppebaserte og individuelle oppstartsprogram siden 2016. Vi utpeker seg gjennom å ha tung erfaring med forskningsbasert metodikk, egen gründererfaring, solid leder – og næringslivserfaring samt dyp innsikt i «The Entrepreneurial Mindset» og Business Coaching. Vårt mål er å stimulere og mobilisere flere kvinner til bærekraftig entreprenørskap. Vi har søkelys på å tilpasse programmer til kvinners premisser.

Del innlegget