Skip links

Få hjelp med oppstarten
av ditt gründerprosjekt

Du har en ide, en drøm eller brenner for å løse et problem, men vet ikke helt hvordan du skal starte å realisere dette som et gründerprosjekt.

Vi hjelper vi deg i gang!

Få hjelp med oppstarten av ditt gründerprosjekt

Du har en ide, en drøm eller brenner for å løse et problem, men vet ikke helt hvordan du skal starte å realisere dette som et gründerprosjekt.

Vi hjelper vi deg i gang!

Få hjelp med å bygge en bærekraftig bedrift - steg for steg!

Komplett program:

Basert på S-E-A-M (Systemic Entrepreneurship Activity Method) knuser vi myter og lærer deg hva bærekraftig entreprenørskap er og innebærer. Vi jobber direkte på ditt prosjekt – steg for steg i riktig rekkefølge. S-E-A-M er en vitenskapelig basert metode som er utviklet over til i samarbeide med Entreprenerdy AS og NTNU. Vi har lang erfaring med av bruk av metoden og er sertifiserte rådgivere fra USN – Universitetet i Sørøst-Norge.

 

Programmet inneholder følgende temaer:

 • Hva er bærekraftig entreprenørskap – teori og praksis
 • Formål: Hva er din motivasjon for å gå nye veier?
 • Ressurser: Bli bevisst din kompetanse og andre ressurser du innehar og hvordan det kan brukes på nye måter knyttet til din motivasjon
 • Forretningsidé: Avdekke behov/problemer du brenner for å løse og hvem som har disse behovene. M.a.o. finne muligheter for å skape nye løsninger basert på din kjernekompetanse og ressurser.
 • Forretningsmodell: Samskapere, verdiforslag, økosystem, produkt/tjenester, salgs- og prismodell, løsningsintervju
 • Mål: Kompetanse & kapasitet, produkt/tjenesteutvikling, slags- og markedsmål, bærekraftsmål, finansielle mål.
 • Aktiviteter: Å gjøre – gjør – gjort
 • Prognoser: Inntekter og varekostnad, gjentagende kostnader, aktivitetsbaserte kostnader, finansiering, lover & regler.

Hvordan gjennomføres programmet?

Programmet gjennomføres med en kombinasjon med fysiske og digitale møter, og vi jobber direkte med ditt prosjekt ved bruk av en digital plattform. Det er oppfølging og oppgaver mellom samlinger. 

Hvorfor bør du ha en veileder?

For deg som har en ide, en drøm eller brenner for å løse et problem, og trenger hjelp for å komme i gang. Du er kanskje usikker på hva det innebærer å starte en egen bedrift og behøver rett og slett både kunnskap og en god plan for å starte prosjektet ditt. Vi hjelper deg i gang.

Å bygge en bedrift handler om å gjøre de rette aktivitetene i riktig rekkefølge. Man gründere kommer skjevt ut fordi de har feil fokus og elsker løsningen sin uten å finne ut om de har funnet et problem/ behov hos målgruppen som det er verdt å løse og satse på. Kanskje det aller viktigste når du skal starte en bedrift, er å ha en tydelig og spisset forretningside. Du må ha en klart målgruppe og få verifisert om denne målgruppen virkelig har behov for din tjeneste eller produkt og ikke minst få avklart hvorvidt de har en vilje til å betale for denne.

Entreprenørskap handler om å finne og utnytte muligheter for nye vare og tjenester og systematisk jobbe med forretningsideen, forretningsmodellen, økonomi og planlegging. Entreprenørskap er et fag som kan læres, som alle andre fag. Våre program tar deg systematisk gjennom fra å bli tydelig og konkret på din ambisjon, dine motivasjon og verdier, kartlegging av din kompetanse og ressurser, forretningside, forretningsmodell, mål og oppgaver, administrasjon og økonomi.

To voksne damer

Kristin og Elina

Entreprenører med hjerte for å bidra til gode løsninger og andres suksess.

Hvordan kan SISU hjelpe deg?

Dersom du er usikker på hva du trenger kan du ta kontakt, så kan vi hjelpe deg med å lage den pakken som passer din bedrift og dine kunder.

Din Idé / Drøm

Er det grunnlag for å komme videre?

Vi gir deg en veiledningstime der vi sammen med deg sparrer rundt dine ideer med en av våre erfarne entreprenørskaps Coacher.

Verifisering av din forretningsidé

Vi tar en gjennomgang av din forretningsidé for å sikre at du har nødvendige avklaringer på om du har funnet det riktige problemet å løse – det vil si – har din målgruppe bekreftet at det er tilfelle? Dette danner grunnlaget for alt annet du gjør i prosjektet! Vi sørger for at du har et problem som er verdt å løse? Vi sørger for å at din forretningside blir tydelig og spisset og klar til å bli testet ut i markedet.

Hvordan lage en god forretningsmodell

Hvordan skal du i praksis realisere din forretningside? Vi hjelper deg med å sette opp en forretningsmodell for prosjektet ditt. På den måten får du et oversiktlig bilde over hva som kreves for å gjøre prosjektet lønnsomt. Blant annet spørsmål knyttet til hvem som blir din første kunde, verdiforslag, hvordan du skal selge og ta betalt, tjeneste / produktutvikling.

Økonomi og finansiering

Vi hjelper deg å få oversikt over dine finansielle ressurser og hvilke muligheter du har for finansiering. Vi hjelper deg å tydeliggjøre de ulike kostnad- og inntektstyper du må forholde deg til i ditt gründerprosjekt. Vi ser over lover, regler, selskapstype og økonomisk drift. Vi gir deg verktøy for å lage prognoser.

Komplett oppstartsprogram

Entreprenørskap handler om å finne og utnytte muligheter for nye vare og tjenester og systematisk jobbe med forretningsideen, forretningsmodellen, økonomi og planlegging. Entreprenørskap er et fag som kan læres, som alle andre fag. Våre program tar deg systematisk gjennom fra å bli tydelig og konkret på din ambisjon, dine motivasjon og verdier, kartlegging av din kompetanse og ressurser, forretningside, forretningsmodell, mål og oppgaver, administrasjon og økonomi.​

Skal / Skal ikke

Tørr jeg å ta steget?

Vi gir deg en veiledningstime med fokus på hva det innebærer å være gründer både faglig og menneskelig med en av våre erfarne entreprenørskaps Coacher.

Få en gratis introduksjonssamtale

For å bli kjent med deg og se om vi kan bistå deg, tilbyr vi en gratis introduksjonssamtale på 30 minutter. Den foregår enten på telefon eller digitalt, og vi vil da gjerne høre litt mer om deg og din situasjon.

Starte bedrift

Våre oppstartsprogram

Dersom du er usikker på hva du trenger kan du ta kontakt, så kan vi hjelpe deg med å lage den pakken som passer din bedrift og dine kunder.

Oppstartsprogram

Ta de riktige stegene

fra start
 • Veiledningstime
 • Oppstartsprogram

Fullt Program

Program med

månedlig oppfølging
 • Veiledningstime
 • Forretningsmodell
 • Økonomisk veiledning
 • Verifisere forretningsidé
 • Program m/ oppfølging

Skreddersydd

Program med akkurat

det du trenger hjelp med
 • Veiledningstime
 • Skreddersydd program

Oppstart

Ta de riktige

stegene fra start
 • Veiledningstime
 • Forretningsmodell
 • Oppstartsprogram

Fullt Program

Program med

månedlig oppfølging
 • Veiledningstime
 • Forretningsmodell
 • Verifisere forretningsidé
 • Økonomisk veiledning
 • Program m/ oppfølging

Skreddersydd

Program med akkurat

det du ønsker
 • Veiledningstime
 • Skreddersydd program

Vi tilbyr kvalitetsprogram som er basert på forskning og solid metodikk.

Det er mulig å skreddersy individuelle pakker hvis det er ønskelig.
Ta kontakt med oss for å høre mer om programmene.

Det er mulig å skreddersy individuelle pakker hvis det er ønskelig. Ta kontakt med oss for å høre mer om programmene.