Skip links

Bærekraftig entreprenørskap

Det er viktig å være klar over at entreprenørskap er et fag som kan læres. Det er ikke det samme som tradisjonell økonomi- eller ledelsesutdanning. 

Mer om faget bærekraftig entreprenørskap

Slik verden ser ut i 2022 er vi nødt til å tenke bærekraft i alt vi gjør, også når det gjelder entreprenørskap. 

Bærekraftig entreprenørskap handler dermed om å utforske hvordan entreprenørskap kan bidra til å skape et bærekraftig samfunn ved å dels å se etter bærekraftige løsninger på eksisterende behov og dels ved å finne og utnytte nye muligheter til å skape varer og tjenester på en bærekraftig måte. 

Utgangspunktet er FN’s bærekraftsmål og fokus vil være sosial, økologisk og økonomisk bærekraft.

Vi er av den klare oppfatning av at et hver entreprenørskaps prosjekt, også sosialt entreprenørskap er bærekraft først når resultatene kan vise til en «trippel bunnlinje» der tre P’er er ivaretatt, nemlig Planet, People & Profit. Det er ikke bærekraftig å neglisjere behovet for lønnsomhet.

 

«Å balansere økonomisk velferd (profit), sosial likhet (people) og Miljømessig holdbarhet (planet) gjennom entreprenøriell opptreden»

Trippel bunnlinje

Planet: Sikre at bedriftens aktivitet tar hensyn til miljøet, og strebe etter
kontinuerlige forbedribger – 4 miljømål

People: Hensyn til lokalmiljø og samfunnet ellers. Å inkludere sosiale, kulturelle og politiske spørsmål som er relevant for kjernevirksomheten – 8 samfunnsmål

Profit: Ha et langsiktig perspektiv, forbli konkurransedyktig og skape økonomisk verdi – 5 økonomimål

Som entreprenører har vi et samfunnsansvar. Selv om vi skaper verdi for en kunde, er det ikke akseptabelt at vi samtidig ødelegger miljøet, tilbyr dårlige arbeidsforhold eller snyter på felles velferdsordninger for å berike seg selv. Et bærekraftig entreprenørskap prosjekt skal gi en positiv eller nøytral påvirkning på naturen og fysisk miljø – unngå å forurense og bruke opp knappe ressurser. Når det gjelder sosial bærekraft handler det om jobbskaping, ha anstendige jobbforhold og tilby produkter og tjenester som har en positiv påvirkning på andre, enten ved å gjøre livet lettere eller f.eks. ved å formidle kunnskap, som ofte er tilfelle i sosialt entreprenørskap.