Skip links

"Slik lager du gode MÅL for din oppstartsbedrift"

- mål du selv kan påvirke

Velkommen til webinar - onsdag 15. november kl 10 - 10:30

For å delta, vennligst fyll inn skjemaet nedenfor – zoomlink sendes i forkant av webinaret.

Meld deg på webinaret i dag!

Mange selskaper begrenser seg til kun å sette seg økonomiske mål.

For å drive prosjektet ditt fremover i riktig retning er det smart å utvide målsettinger til å inkludere de faktorene du selv kan påvirke.

Entreprenørskap handler om å begi seg ut i det ukjente, er da er det godt med en god GPS. 

I dette webinaret vil vi dele nyttig kunnskap om hvordan du kan sette gode målsettinger i din oppstartsbedrift.

Innhold:

«Sett gode mål for din oppstartsbedrift»:

  • Hva er målsettinger
  • Hvorfor trenger vi å måle
  • Egenskaper ved målsettinger
  • Du Ponts målhierarki
  • Oppsummering
Kursholder

Kristin Langnes

Sertifisert i bærekraftig moderne entreprenørskap. Veileder og coach for mennesker som ønsker å starte egen virksomhet eller bare ønsker å lære om hvordan jobbe med entreprenørskap i praksis med utgangspunkt i egne ressurser og muligheter.Entreprenør med stor tro på muligheter. Solid kompetanse innen entreprenørskap, konseptutvikling, endringsledelse, undervisning og fasilitering. God nettverksbygger og en pådriver for at mennesker skal tørre å gå nye veier. En støttespiller med solid faglig kompetanse.

Personlige styrker: Mot, nettverksbygger, inspirator og formidler.

Personlige mantra: «Sva marga – finn din vei».

Meld deg på webinaret i dag!

Få orden, struktur og oversikt.  Pioriter riktig.

Få en avklaring om idéen din er liv laga. Skal du ta steget?

din egen co-pilot som hjelper deg fremover.

Boost din selvtillit og bygg trygghet med relevant kompetanse om entreprenørskap.