Skip links

50 til 100 – Nettverk for bedre løsninger

I dette innlegget forteller han om dette spennende, innovative nettverket som lanseres under Oslo Innovation Week onsdag 25. september 2019 .

En av de største ressursene vi ikke bruker i dagens samfunn er ledig kapasitet hos mennesker over 50 år. Joda, mange er i jobb, de har ledende posisjoner, betaler skatt, arbeider frivillig. Men, og det er et stort MEN. De besitter langt flere ressurser enn samfunnet tar nytte av, langt bredere kompetanse enn de selv anvender; og gruppen vokser år for år.

Carsten Hjelde – Styreleder i nettverket 50 til 100.

Når vi skal se på hvor det er ubenyttet potensiale, så må vi se på hele gruppen under ett. Ja, det finnes mennesker blant disse som på godt norsk utnytter hele sitt potensiale. Samtidig så har de aller fleste mer å bidra med enn de gjør i dag. Og, de kan få det bedre selv ved å bidra på en annen og ny måte. Dette er kjernen i det vi fokuserer på i 50 til 100. At mennesker skal få rikere og mer meningsfulle liv, nettopp ved å gjøre verden bedre.

Nye muligheter

Mange voksne mennesker har lange yrkesliv, bred erfaring, robuste og gode nettverk. De er trygge på seg selv. Samtidig har de gått gjennom liv med begrensninger. Innenfor arbeidslivet kan det føre til at man har spesialisert seg, og blitt ekstra god på noe. Rent sosialt er det en god del normer i samfunnet man følger. Når det gjelder fritiden er den påvirket av hva venner gjør, hva reklamen sier man bør gjøre, og hva som gir status. Hva om en eksklusiv golf uke i Spania ikke gir deg noen ting. Alle vennene er med, og de som ikke er med skulle ønske de kunne. Men, for deg, er det akkurat dette du ønsker å gjøre? Eller er det andre deler av samfunnet som rett og slett gir deg mer å utforske? Hva med å starte et nytt selskap med andre erfarne mennesker, og bruke din kompetanse akkurat slik du har ønsket. Eller bruke to timer i uken til leksehjelp for barn? Sitte i styret på et lite selskap som renser mikroplast fra drikkevann. Arbeide et halvt år som lærer på en yrkesskole i Kenya. Hva om det er et helt sett av andre aktiviteter som kan berike livet ditt? Det betyr ikke at du skal droppe golf ferien; men verden inneholder så mye mer. Det er aktiviteter du kan kombinere med en jobb og en travel hverdag, eller det er noe som kan fylle tiden din enda mer.

Formål

Formålet med 50 til 100 er at man som menneske åpner sansene for flere inntrykk mens man ennå er i arbeid. Det er å forberede et aktivitetsnivå etter at man går ut av et tradisjonelt arbeidsliv. Gjennom hele livet har mange av oss tilpasset oss samfunnet. Og vi kan ha bygget beskyttende vegger rundt vår komfortsone og våre vaner. Men, det er kanskje nettopp vi som har noen gode tanker til å forbedre verden. Da må vi tørre å gå på utsiden av disse veggene.

50 til 100 er et nettverk for mennesker som ønsker å begynne på denne reisen. For de som mener at de kanskje har et potensiale, eller et bidrag til samfunnet.

Hvordan fungerer nettverket?

Måten vi jobber på er ganske enkel. Vi har samlinger en gang hver, eller hver annen måned. Dette er gjerne 2-3 timer etter arbeidstid. I våre samlinger er det stort sett presentasjoner fra mindre selskaper med store ambisjoner eller sosiale entreprenører. De vil fortelle om hvordan de ønsker å løse utfordringer i samfunnet. Dette er både for å gi inspirasjon til medlemmene, men også for at disse selskapene skal kunne knytte til seg nettverk, kompetanse, erfaring, eller investorer som kan være med. Selskapene kan gjerne være vanlig for-profitt, men også non-profitt eller organisasjoner kan presentere. Samtidig er et krav fra 50 til 100 at disse selskapene også har et formål utover det å tjene penger. Det vil si å løse samfunnsproblemer, miljøproblemer, eller lignende.

Etter presentasjonene er det helt frivillig for medlemmene å snakke med selskapene, og det er ingen plikt fra noens side.
Samtidig har vi noen runder med det vi kaller tvangsmingling. Kort sagt snakk med noen du ikke har truffet før. Da blir alle i rommet bedt om å hilse på nye mennesker, og snakke i grupper på 2-6 personer. Poenget er å bli kjent med andre medlemmer. Kanskje det er andre medlemmer som brenner for det samme som deg selv, og kanskje dere rett og slett kan starte et initiativ selv. I forlengelsen av ovennevnte vil medlemmene kunne lære om temaer knyttet ulike måter å bidra med sin kompetanse; som for eksempel mentorskap, investeringer, styrearbeid o.l.

50 til 100 arbeider også med større bedrifter, hvor vi kurser ansatte i å gjenoppdage ressurser hos seg selv, eller forberede livet etter fast jobb.

Del innlegget